Open dagen

Studiekeuze 123

3 December 2019

Open avond Associate degrees Academie

3 December 2019

VU Masteravond

3 December 2019

UvA Proefstudeerweek

4 December 2019

Proefstuderen Communication & Multimedia Design

4 December 2019

Een dag student / FEB

5 December 2019

Proefstuderen Communicatie

6 December 2019

Proefstuderen (Voltijd) Tilburg Economie & Marketing

9 December 2019

Extra Open avond Fysiotherapie 9 december 2019

10 December 2019

Proefstuderen (Voltijd) Tilburg Economie & Marketing

11 December 2019

Open avond

11 December 2019

Proefstuderen (Voltijd) Eindhoven Economie & Marketing

11 December 2019

Proefstuderen (Voltijd) Eindhoven Economie & Marketing

11 December 2019

Open avond

11 December 2019

Een Dag Student / FEB

12 December 2019

Master Open Dag

12 December 2019

Een dag student / FEB

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

Open Dag

14 December 2019

open dag

17 December 2019

Proefstuderen

17 December 2019

Proefstuderen

18 December 2019

Proefstuderen

18 December 2019

Proefstuderen

19 December 2019

Proefstuderen

19 December 2019

Proefstuderen